• /

  ازدواج آسان

 • /

  ازدواج آسان

 • /

  ازدواج آسان

 • /

  ازدواج آسان

 • /

  ازدواج آسان

۲ مطلب با موضوع «احکام» ثبت شده است

🔴 درچه صورت می توان چهره، گردن وموهای دختری که قصد ازدواج با او را داریم،نگاه کنیم؟

🔵 پاسخ:


همه مراجع:

نگاه به دختر مورد نظر، با شرائط ذیل جایز است:

1به قصد لذت و ریبه نباشد (هرچند بداند با نگاه ،لذت قهری پیدا شود).


2 برای آگاهی از وضع جسمانی دختر باشد (پس اگر از حال او آگاه است نگاه به اوجایز نیست).


3 مانعی از ازدواج در میان نباشد (مثلا دختر شوهر نداشته باشد).


4احتمال بدهد دختر او را رد نمیکند.

🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀


 • جمعه ۲۸ آبان ۱۳۹۵
 • ۰

🍁 احکام ازدواج

🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁

🍀پرسش:

آیا برای کسی که مطمئن هست اگر ازدواج نکند در صورت ایجاد شرایط گناه، به گناه خواهد افتاد ازدواج واجب می شود ؟


☘پاسخ:

ازدواج از مستحبّات مؤکّد است؛ مگر در مواردى که انسان بترسد که اگر آن را ترک کند به گناه مى‌افتد، که در این صورت واجب مى‌شود.


💠استفتاء از دفتر مراجع عظام در قم

🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲 

 • شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵
 • ۰