سر دیوانگی

  • ۰۴:۳۸

💕گاه مثل غزلی تازه که ناگاه

بیاید

یک نفر کاش که با خستگی ام راه

بیاید


💕عشق دارد سر دیوانگی و عقل

ندارد

یک نفر کاش در این مساله کوتاه

بیاید


(سیدحمیدرضا شرافت)


🐋شعر طنز ازدواج

  • ۰۳:۵۶

🌻🌹🌻🌹🌻🌹🌻🌹🌻

بشنو از من چون حکایت میکنم


از جدایی ها شکایت میکنم


کز تجرد تا مرا ببریده اند


از شعورم بارها پرسیده اند


چند سال پیش استادان فن


در خلال گفتگوهایی به من


منعکس کردند این اخبار را


این خبرهای مسرت بار را


ازدواج از روزگاران الست


از فنون انتحاری بود وهست

طراح قالب عرفان قدرت گرفته از بیان